Installatie gietvloer

Een goede voorbereiding is het halve werk. Hoe bereid je je voor op de installatie en hoe ziet de installatie van een gietvloer eruit?

Timelapse aanbrengen gietvloer

Een kunststof gietvloer is een aanzienlijke investering. We begrijpen dat je je goed wil voorbereiden om er zeker van te zijn dat de omstandigheden ideaal zijn om jouw vloer te realiseren.

Bekijk de film hiernaast om een beeld te krijgen van hoe de installatie in zijn werk gaat.

Lees hieronder de uitgangspunten voor installatie, welke voorbereidingen er gedaan moeten worden en dingen die belangrijk zijn na oplevering.

Uitgangspunten installatie

 • De ondergrond waarop de vloerafwerking wordt geïnstalleerd is blijvend droog (een dampwerende folie of een goed geventileerde kruipruimte is aanwezig), voldoende vorm- en drukvast, vlak, schoon en vrij van stucresten ed.
 • Het restvochtpercentage in de ondergrond bedraagt maximaal: 4% met terugloop voor zandcement dekvloeren of beton en 0,5% voor anhydriet vloeren.
 • Zandcement dekvloeren zijn voor installatie van de vloerafwerking minimaal 28 dagen oud.
 • Bij een uitwendige constructieve hoek zal een krimpnet OP de buizen van de vloerverwarming de kans op krimpscheuren minimaliseren
 • Een anhydriet ondervloer moet naar de voorschriften van de leverancier worden voorbehandeld. Het eventuele open schuren van de anhydriet ondervloer kan stof veroorzaken
 • Een EPI vloer is ondergrond volgend. Hoe vlakker de ondergrond, hoe vlakker en mooier de EPI afwerkvloer.
 • De ondervloer mag niet in aanraking zijn geweest met een siliconenkit. Door siliconenkitten kunnen er lelijke plekken in de vloer komen.
 • De klimatologische omstandigheden ter plaatse zijn bij aanvang van de installatie:
  • De omgevingstemperatuur is minimaal 15° en maximaal 30° Celsius, de meest optimale omgevingstemperatuur is 18° Celsius.
  • De relatieve luchtvochtigheid bedraagt minimaal 45% en maximaal 80%.
  • De vloertemperatuur bedraagt minimaal 10° Celsius en minimaal 3° boven dauwpunt.
 • Als er vloerverwarming in de ondervloer aanwezig is, moet deze minimaal één keer het opstookprotocol doorlopen hebben. Wat is het opstookprotocol? Het protocol en de uitleg daarvan is te vinden via deze link.
 • Alle ruimte(s) waar een vloerafwerking wordt geïnstalleerd zijn goed verlicht, wind- en waterdicht.
 • De ruimte(s) zijn voor aanvang van de installatie van de vloerafwerking volledig ontruimd en staan alleen ter volledige beschikking van de EPI Partner, tijdens de gehele duur van de installatie.
 • Alle ruimte(s) waarin een vloerafwerking wordt geïnstalleerd zijn goed verlicht, wind- en waterdicht.
 • Om de vloer te kunnen maken is er stroom en water nodig. Zorg ervoor dat dit beschikbaar is voor de EPI Partner.
 • De ondergrond dient vanaf de week voor aanvang van de installatie van de vloerafwerking volledig droog te blijven.
 • Een goede werk-/mengplek (binnen) is in te richten voor het opstellen en mengen van de producten.
 • Vloerpotten, douchedrains en/of putten zijn vooraf waterpas en op de juiste hoogte gesteld.
 • Constructieve dilataties in de ondergrond worden te allen tijde door ons gerespecteerd en doorgezet in de EPI vloer.
 • Geen enkele ruimte is stofvrij. Het inwaaien van stofdeeltjes en-/of vervuiling tijdens de installatie van de EPI vloer is vrijwel nooit volledig te voorkomen.
 • Is er afgesproken om de plinten voorafgaand aan de installatie van de vloer te plaatsen? Zorg dat deze enkel in de grondverf staan. De plinten worden afgeplakt of kunnen worden geraakt met smeren.
 • Wordt de afwerkvloer een Gusto of een Rocca vloer? Deze vloerafwerking wordt aangebracht als een traditionele terrazzo vloer:
  • Deze vloer wordt ingestrooid. Dit kan stof veroorzaken op liggende delen en muren met textuur.
  • Deze vloer wordt terug geschuurd. Dit kan stof veroorzaken. Kozijnen, deurposten en/of plinten kunnen geraakt worden. Eventuele schade valt buiten de garantie.
 • Vooraf verstrekte kleurstalen dienen ter indicatie en kunnen mogelijk afwijken in kleur en textuur van de geïnstalleerde EPI vloer.

Voorafgaand aan de installatie

We gaan er vanuit dat de volgende zaken in orde zijn voordat de applicateur de vloerafwerking gaat installeren:

 • Alle liggende delen in de ruimte zijn stofvrij gemaakt (denk hierbij aan bovenzijde deuren, kozijnen, vensterbanken, keuken ed.)
 • Om extreme temperatuurverschillen als gevolg van bijvoorbeeld zonlicht op de vloer tijdens de installatie te voorkomen zijn de raampartijen voorzien van een geschikt afdekmateriaal.
 • De ruimte is stofvrijgemaakt met een stofzuiger en niet alleen met een bezem en/of handveger.
 • De verwarming moet werken, zodat de verschillende lagen van de nieuwe EPI vloer goed kunnen drogen. Stel de thermostaat in op een constante temperatuur van 18° Celsius voor de gehele installatieperiode van de vloerafwerking, ook ’s nachts.
 • De koelfunctie van de warmtepomp mag niet aanschieten gedurende de installatie van de vloer. Overleg met de verwarmingsinstallateur over hoe deze tijdelijk en op een verantwoorde manier uitgeschakeld kan worden.

Na de oplevering

De eerste dagen na de oplevering is de nieuwe vloer nog erg kwetsbaar.

Onderstaande een opsomming van de tijdsduur per belasting van de vloerafwerking:

 • De vloerafwerking is na 3 x 24 uur volledig mechanisch belastbaar.
 • De vloerafwerking mag na 3 x 24 uur afgedekt worden met een dampdoorlatend of ander ademend afdekmateriaal. Voor de Corestone Nature is dit na 7 x 24 uur.
 • De vloerafwerking mag de eerste 7 x 24 niet nat worden.
 • De vloerafwerking is na 7 x 24 uur volledig belastbaar.
 • In geval van een EPI Membrane: De vloerverwarming mag na 14 dagen elke dag met een graad verhoogt worden. Na een maand mag de vloerverwarming of vloerkoeling kan in zijn volledige functie gebruikt worden.

KORTOM!

 • De vloer minimaal 48 uur niet belasten.
 • De eerste zeven dagen na oplevering de vloer nog niet nat reinigen.
 • Let op: vochtig schoeisel en/of sokken is een chemische belasting en kan mogelijk vlekvorming veroorzaken.
 • Bescherm indien nodig de vloerafwerking goed met een geschikt afdekmateriaal:
  • Eerst stofzuigen.
  • Bij voorkeur dampdoorlatend materiaal gebruiken (voor een langere periode).
  • Gewoon stucloper enkel (voor korte periode van 1 dag) en met speciaal tape vastmaken
 • Vermijd schuiven om mechanische beschadigingen (krasvorming) te voorkomen.