Privacyverklaring & disclaimer

Privacyverklaring

EPI gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. In onze Privacyverklaring staat hoe wij persoonsgegevens verwerken en welke maatregelen we treffen om deze te beschermen.

Disclaimer

Deze website is eigendom van EPI. In onze disclaimer informeren wij u over de voorwaarden die van toepassing zijn bij het gebruik van de website, www.epigroup.nl.